Boekenavond 100 jaar kiesrecht

Op 16 januari zijn Monique Leyenaar, Rudy Andeweg en Ron de Jong - de auteurs van Alle stemmen tellen! en Tussen geschiktheid en grondrechtte gast bij ProDemos in Den Haag. Op een speciale boekenavond over 100 jaar kiesrecht, worden zij geïnterviewd door Astrid Feiter over hun boeken.

Het is een eeuw geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd, een mijlpaal om bij stil te staan. Na de invoering op 12 december 1917 mochten alle mannen ouder dan 25 jaar stemmen en konden vrouwen verkozen worden. Algemeen stemrecht voor vrouwen volgde twee jaar later.

10 januari 2018